MetodaPsychologia Zorientowana na Proces (ang. Process Oriented Psychology) inaczej psychologia procesu, praca ze śniącym ciałem, praca z procesem, POP została stworzona przez Arnolda Mindella - fizyka, psychologa, analityka jungowskiego.

Od początku lat siedemdziesiątych jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany.

POP to filozofia, metoda psychoterapeutyczna, metoda pracy z problemami społecznymi.

Filozofia - Psychologia Zorientowana na Proces czerpie ze wschodniego - szczególnie taoistycznego sposobu myślenia, psychologii C.G. Junga, inspirowana jest wnioskami płynącymi z odkryć współczesnej fizyki.

Szuka odpowiedzi na podstawowe pytania, tłumaczy rzeczywistość, zadaje pytania, inspiruje...

Metoda psychoterapeutyczna - psychologia procesu jest metateorią, wykorzystuje elementy psychologii jungowskiej, terapii Gestalt, terapii poznawczej, systemowych, teorii komunikacji.

Pomaga borykać się z problemami dnia codziennego, mierzyć się z własnymi ograniczeniami, kłopotami relacyjnymi, stresem, trudnościami w życiu zawodowym, dolegliwościami fizycznymi, uzależnieniami, odmiennymi stanami świadomości.

Jednocześnie oferuje metody pracy ze snami, twórczością i kreatywnością, wykraczania poza to co znane - inspiruje, pomaga w poszukiwaniach, wydeptywaniu własnej ścieżki rozwoju...

Metoda pracy z problemami społecznymi - teoria psychologii zorientowanej na proces bada także zjawiska społeczne.

Zajmuje się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji i firm.

Podejmuje zagadnienia związane z przywództwem, zarządzaniem, komunikacją interpersonalną oraz komunikacją pomiędzy grupami, mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, problemem większości - mniejszości społecznej, marginalizacji grup społecznych, hierarchii i rangi, przywilejów etc...

Osoby zainteresowane pełniejszymi informacjami odsyłamy do literatury przedmiotu dostępnej w bibliotece IPP.